داکت اسپیلت کاستی

خرید وفروش داکت اسپیلت کاستی گری اینورتر و معمولی با برق سه فاز و تک فاز :

داکت اسپیلت کاستی گری برای محیط های اداری و فروشگاه ها و فرودگاه ها و مساجد و حسینیه ها گزینه مناسبی می باشد .

داکت اسپیلت کاستی گری با برق سه فاز و همچنین برق تک فاز اینورتر کم مصرف و معمولی تولید می شود.

داکت اسپیلت کاستی گری بصورت توکار در سقف کاذب نصب می شود و ظاهر بسیار قشنگی را به محیط می دهد.

داکت اسپیلت کاستی گری را می توان با فاصله حداکثر 20 سانتی متری از سقف در مواردی که زیر سقف مساعد نباشد و یا برای دیزاین خاص     می توان نصب کرد.

4 محصول وجود دارد.

مشاهده همه 4 نتیجه

خرید وفروش داکت اسپیلت کاستی گری اینورتر و معمولی با برق سه فاز و تک فاز :

داکت اسپیلت کاستی گری برای محیط های اداری و فروشگاه ها و فرودگاه ها و مساجد و حسینیه ها گزینه مناسبی می باشد .

داکت اسپیلت کاستی گری با برق سه فاز و همچنین برق تک فاز اینورتر کم مصرف و معمولی تولید می شود.

داکت اسپیلت کاستی گری بصورت توکار در سقف کاذب نصب می شود و ظاهر بسیار قشنگی را به محیط می دهد.

داکت اسپیلت کاستی گری را می توان با فاصله حداکثر 20 سانتی متری از سقف در مواردی که زیر سقف مساعد نباشد و یا برای دیزاین خاص     می توان نصب کرد.