ویرپول

ماشین ظرفشویی ویرپول Whirlpool dishwasher

ماشین ظرفشویی ویرپول Whirlpool dishwasher :

ماشین ظرفشویی ویرپول  Whirlpool dishwasher از بهترین ظرفشویی های موجود در کشور ایران می باشد که از کیفیت عالی و راندمان مفید برخوردار می باشد.

چرا ویرپول :

اولین بار این برند تکنولوژی حس ششم را در ظرفشویی بکار برد که موجب شستشوی بهتر ظروف می شود و می تواند کمترین مصرف آب و برق را بهمراه داشته باشد و می تواند میزان کثیفی ظروف را تشخیص داده و شستشوی بهتری را انجام دهد.

و در آخر شستشو در صورت کثیف بودن ظروف بطور هوشمندانه ای دوباره شستشوی ظروف را از سر می گیرد

ویرپول این محصول را با طبقات دو یا سه طراحی و روانه بازار کرده است که طبقه آخر آن مخصوص قاشق و چنگال می باشد.

1 محصول وجود دارد.

نمایش یک نتیجه

ماشین ظرفشویی ویرپول Whirlpool dishwasher :

ماشین ظرفشویی ویرپول  Whirlpool dishwasher از بهترین ظرفشویی های موجود در کشور ایران می باشد که از کیفیت عالی و راندمان مفید برخوردار می باشد.

چرا ویرپول :

اولین بار این برند تکنولوژی حس ششم را در ظرفشویی بکار برد که موجب شستشوی بهتر ظروف می شود و می تواند کمترین مصرف آب و برق را بهمراه داشته باشد و می تواند میزان کثیفی ظروف را تشخیص داده و شستشوی بهتری را انجام دهد.

و در آخر شستشو در صورت کثیف بودن ظروف بطور هوشمندانه ای دوباره شستشوی ظروف را از سر می گیرد

ویرپول این محصول را با طبقات دو یا سه طراحی و روانه بازار کرده است که طبقه آخر آن مخصوص قاشق و چنگال می باشد.